Selamat Hari Malaysia- 16 September 2012

Selamat Menyambut Hari Malaysia
Pada 16 September 2012
Dari Pentadbiran Tanah Negeri Perak