KURSUS PERMASALAHAN DAN MENANGANI ISU-ISU PEMALSUAN DAN PENIPUAN DALAM PENDAFTARAN

Kursus Permasalahan Dan Menanhani Isu-Isu Pelmasuan Dan Penipuan Dalam Pendaftaran Urusniaga/Bukan Urusniaga€™ telah diadakan pada tarikh dan tempat seperti berikut:

Tarikh: 16-18 Mac 2012
Tempat: Swiss-Garden Golf Resort & Spa Damai Laut

Kursus ini telah berjalan lancar oleh Pegawai Dan Kakitangan dari Bahagian HakMilik Pendaftaran.