Taklimat Persediaan Dan Struktur Sokongan Go-Live Sistem eTanah Di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak

 

     
Nama Aktiviti : Taklimat Persediaan Dan Struktur Sokongan Go-Live Sistem eTanah Di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak
     
Tarikh : 11 September 2020
     
Masa : 10.00 pagi - 12.00 tengah hari
     
Hari : Jumaat
     
Tempat : Dewan Serbaguna PTG Perak
     
Anjuran : Puncak Tegap Sdn. Bhd.
     
Agenda :

1. Taklimat Persediaan Go-Live

2. Taklimat Struktur Sokongan

3. Taklimat Aktiviti Cut Over

4. Taklimat Operasi dan Peranan Pegawai Teknologi Maklumat