Profil : Bahagian Khidmat Pengurusan


Objektif

  • Bekerjasama dengan lain-lain bahagian dalam memperkemaskinikan pentadbiran pejabat demi mencapai matlamat jabatan ini disamping mengkaji secara mempermodenkan pentadbiran tanah secara keseluruhan.

  • Mengawal kewangan jabatan supaya ianya digunakan mengikut yang sepatutnya dari segi pembayaran gaji dan elaun serta lain-lain perbelanjaan yang dibuat.

  • Mengkaji keperluan jabatan dari segi perjawatan dan mengemaskinikan rekod-rekod yang berkaitan disampingkan mendapatkan maklumat-maklumat lain yang diperlukan.

  • Meningkatkan mutu perkhidmatan pegawai dan kakitangan pentadbiran tanah dengan menyediakan latihan dan kursus dari masa ke semasa.

  • Mengendalikan urusan perkhidmatan pegawai dan kakitangan pejabat ini.

  • Menguruskan soalan-soalan audit, jawatankuasa kira-kira wang negeri dan biro pengaduan awam.

 

Fungsi

1.     Pentadbiran

            1.1.      Mengurus Pinjaman Perumahan

            1.2.      Mengurus Pinjaman Komputer

            1.3.      Mengurus Permohonan Keluar Negara

            1.4.      Mengurus Laporan Kursus Anjuran Dalam Dan Luar Jabatan

            1.5.      Mengurus Laporan Kursus Pegawai dan Anggota

            1.6.      Mengurus Aduan Rakyat

            1.7.      Mengurus Permohonan Kewartaan TPG dan PDT Perak

            1.8.      Mengurus Perpustakaan

            1.9.      Mengurus Senjata Api

            1.10.    Mengurus Dan Menjawab Surat Menyurat

            1.11.    Mengurus Fail-Fail Bahagian

            1.12.    Mengurus Mesyuarat

            1.13.    Mengurus Persiapan Dewan

            1.14.    Mengurus Bilik Mesyuarat dan Jamuan Makan

            1.15.    Mengurus Sistem e-Hadir

            1.16.    Mengurus Temujanji Antara TPTG Dengan Pelanggan / Pegawai

            1.17.    Mengurus Pergerakan Keluar dan Masuk Fail-Fail Sulit (MMK)

            1.18.    Mengurus Penyelenggaraan Stor dan Inventori

            1.19.    Mengurus Penyelenggaraan Aset dan Kenderaan Jabatan

2.     Pengurusan pentadbiran.

3.     Pengurusan sumber manusia.

4.     Pengurusan kewangan.

5.     Pengurusan aset dan stor.