Profil : Bahagian Pembangunan (Unit Perumahan & Pelancongan)Objektif

Mengurus dan menyelaras dengan cekap permohonan skim perumahan/pelancongan di atas tanah kerajaan dan tanah milik dan lain-lain urusan mengikut undang-undang/peraturan.

 

Fungsi

 
  • Memproses permohonan skim perumahan/pelancongan di atas tanah kerajaan dan tanah milik.
 
  • Memproses kebenaran untuk pindahmilik/gadaian pertama bagi skim perumahan.
 
  • Mengurus polisi kuota hartanah bumiputera dan memproses permohonan pelepasan kuota bumiputera.