Profil : Bahagian Audit Pengurusan Tanah

 

Objektif

Membantu pihak pengurusan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Perak meningkatkan tahap keberkesanan pengurusan tanah di pentadbiran tanah Negeri Perak supaya mematuhi peraturan dan perundangan yang sedia ada

 

Fungsi

  • Pemantauan dan pengauditan pengurusan tanah.
  • Memberi nasihat dan cadangan kepada pejabat-pejabat tanah mengenai tatacara pengurusan tanah.
  • Penyediaan laporan auditan pengurusan tanah Negeri Perak.
  • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Audit Pengurusan Pentadbiran Tanah Negeri Perak
  • Memberi cadangan tindakan pembetulan / punitif terhadap kes-kes audit.