Profil : Bahagian Hakmilik Strata

 

 

Objektif

Mengwujudkan sistem pengurusan, pentadbiran, dan perundangan Hakmilik Strata yang berkesan seiring dengan era globalisasi.

Fungsi

  • Memproses permohonan pecah bahagi bangunan.
  • Memproses dan mendaftarkan permohonan hakmilik strata.
  • Memproses permohonan mengkelaskan bangunan sebagai bangunan kos rendah.
  • Menyelia dan memberi khidmat nasihat berhubung dengan isu-isu permohonan hakmilik strata.
  • Mendaftar urusniaga yang melibatkan hakmilik strata.
  • Memproses permohonan Permit Ruang Udara.
  • Memproses permohonan hakmilik strata gantian.
  • Memproses permohonan untuk mendapatkan kebenaran Menteri Besar dan PTG untuk hakmilik strata.(individu)