Profil : Bahagian Hasil 
OBJEKTIF

Mengurus kutipan hasil tanah negeri secara efisyen dengan mempertingkatkan kutipan hasil dan mengurangkan tunggakan tanah serta memastikan semua prosedur semasa dalam perakaunan dan kewangan dipatuhi.

 

 

FUNGSI

  • Menguruskan kutipan harian untuk bayaran semua jenis urusniaga dan bukan urusniaga
  • Menguruskan kutipan cukai tanah melalui Pejabat Pos dan e-payment
  • Menyediakan laporan bulanan kutipan pelbagai hasil tanah.
  • Memantau kutipan pelbagai hasil bagi Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Perak.
  • Memberi nasihat/cadangan kepada pejabat-pejabat tanah mengenai tatacara perakaunan dan pengurusan kutipan hasil tanah