Profil : Bahagian Pendaftaran Hakmilik

 

 
Objektif

Mengurus dan menyelaras pendaftaran hakmilik, urusniaga/bukan urusniaga

 
Fungsi
  • Mendaftar hakmilik tanah
  • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.
  • Carian rasmi dan persendirian, salinan sah, sijil pengesahan dan lain-lain.
  • Menjilid dan menyimpan dengan selamat dokumen Bahagian Pendaftaran.