Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

  1. Bahagian Khidmat Pengurusan
  2. Bahagian Penguatkuasa & Teknikal
  3. Bahagian Teknologi Maklumat
  4. Bahagian Perundangan
  5. Bahagian Hasil
  6. Bahagian Hakmilik Strata
  7. Bahagian Audit Pengurusan Tanah
  8. Bahagian Pendaftaran Hakmilik