Piagam Pelanggan : Bahagian Penguatkuasa & Teknikal
Bil.

Jenis Perkhidmatan Jangka Masa


(a)


Menyediakan kertas siasatan bagi kes tangkapan seksyen 425 dan 426 Kanun Tanah Negara untuk semakan Pegawai Undang-Undang Jabatan


3 bulan


(b)


Mengeluarkan tawaran kompaun atau memfailkan kertas pertuduhan selepas arahan diterima daripada Timbalan Pendakwa Raya


7 hari*


(c)


Mengemukakan laporan Pelanggaran Syarat Permit kepada Pentadbir Tanah selepas tarikh pelanggaran dikesan.


3 hari*

 

Catatan : * = Hari Bekerja