Piagam Pelanggan : Bahagian Pembangunan (Unit Perumahan & Pelancongan)


1.0 : PROSES PERMOHONAN BERMULA SELEPAS DIDAFTARKAN DI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERAK DAN SETELAH SEMUA LAPORAN DAN ULASAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL DIPEROLEHI SEHINGGA DIKEMUKAKAN UNTUK PERTIMBANGAN PBN ATAU Y.A.B MENTERI BESAR PERAK

Bil. Jenis Perkhidmatan Jangka Masa
1.1 Permohonan pemberimilikan tanah Kerajaan 2 bulan
1.2 Permohonan melanjutkan tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 & 76 KTN 2 bulan
1.3 Permohonan Serahbalik Berimilik Semula 3 bulan
1.4 Permohonan Tukar Syarat Tanah 2 bulan
1.5 Permohonan Lanjut Tempoh Bayaran Premium 14 hari
1.6 Permohonan Rayuan (Pelupusan/Kemajuan Tanah/Premium) 3 bulan


2.0 : BAGI PERMOHONAN PELEPASAN KOUTA BUMIPUTERA - 6 BULAN


3.0 :
BAGI PERMOHONAN MB CONSENT - 7 HARI