Piagam Pelanggan : Bahagian Pembangunan (Unit Industri)BIL.

PERKARA

TEMPOH

1.

Memproses permohonan di bawah Enakmen Mineral Perak

Bergantung kepada keputusan J/Kuasa berkenaan

2.

Memproses permohonan tanah kerajaan

4 bulan

3.

Memproses permohonan pembangunan tanah milik

4 bulan

4.

Memproses permohonan lesen pemindahan bahan mineral (LPBM) pasir silica

4 bulan

5.

Memproses permohonan pasir sungai

4 bulan

6.

Memproses permohonan kebenaran tanah ladang

4 bulan