Piagam Pelanggan : Bahagian Hakmilik (Unit Penulisan)

 

Kami berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut:-

A. (PERKHIDMATAN UTAMA)

Bil. Jenis Perkhidmatan Jangka Masa
(a) Pendaftaran Hakmilik Sementara dalam suatu tempoh dokumen yang lengkap diterima.
i) Individu Tujuh hari bekerja sehingga Notis 5F dikeluarkan.
ii) Sehingga 50 hakmilik
iii) Sehingga 500 hakmilik
iv) Sehingga 1000 hakmilik
(b) Pendaftaran Hakmilik Kekal mengambilkira tempoh pelan diterima dari JUPEM.
i) Individu 1 bulan
ii) Sehingga 200 hakmilik 3 bulan
(c) Memproses permohonan dan Pendaftaran Hakmilik Sambungan dalam suatu tempoh dokumen lengkap diterima.
i) Hakmilik Hilang/Hancur 3 bulan
ii) Hakmilik Rosak 10 hari
(d) Pendaftaran Borang D & Borang K bagi pengambilan balik tanah. 7 hari bekerja
(e) Pendaftaran Permohonan Tukar Syarat beserta dokumen lengkap. 7 hari bekerja
(f) Pendaftaran Permohonan Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Penyatuan dalam suatu tempoh dokumen lengkap diterima. 7 hari bekerja
(g) Carian Rasmi bagi satu hakmilik (Tidak bermasalah) 10 minit
(h) Pembetulan 380.
i) Pembetulan kesilapan melibatkan maklumat pemilik dan pihak berkepentingan 14 hari bekerja
ii) Pembetulan melibatkan syarat nyatadan kadar cukai 7 hari setelah terima laporan/siasatan