Warta Kerajaan


Warta Kerajaan Pk. P.U. 21
Tarikh Kemaskini : 30 September 2020
Kanun Tanah Negara
Kaedah-Kaedah Tanah Perak (Pindaan) 2020
Kaedah Baharu 51 Bagi Permohonan Permit Penggunaan Solar Di Atas Tanah Pertanian


Warta Kerajaan No. 997
Tarikh Kemaskini : 30 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Taman Intan, Mukim Parit Buntar, Daerah Kerian

Warta Kerajaan No. 1357
Tarikh Kemaskini : 30 September 2020
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuari Di Wilayah Ulu Kenas, Mukim Senggang, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1358
Tarikh Kemaskini : 30 September 2020
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuari Di Wilayah Ulu Kenas, Mukim Senggang, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1518
Tarikh Kemaskini : 30 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Zon Penampan Di Mukim Belanja, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1597
Tarikh Kemaskini : 30 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuarters Di Bandar Lahat, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 993 (PU.Pk. 67/71-20 Jld.3)
Tarikh Kemaskini : 18 September 2020
Pewakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 13

Warta Kerajaan No. 1515
Tarikh Kemaskini : 18 September 2020
Perisytiharan Rizab Melayu Teluk Kopiah

Warta Kerajaan No. 1519
Tarikh Kemaskini : 18 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tambahan Gurdwara Sahib Di Wilayah Jalan Lahat, Menglembu, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1520
Tarikh Kemaskini : 18 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Padang Bola Di Wilayah RPT Buntong 3 Tambahan, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1521
Tarikh Kemaskini : 18 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kawasan Lapang Di Wilayah Taman Cempaka, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1523
Tarikh Kemaskini : 18 September 2020
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Pejabat Pos, Bagan Datuk Di Mukim Bagan Datuk, Daerah Bagan Datuk (Dahulunya Hilir Perak)

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen