Objectives

Memastikan permohonan di bawah enakmen mineral,industri dan pertanian mengikut NEGERI PERAK diproses dengan teratur,cekap,efisyen dan mengikut peraturan yang betul serta diberi keputusan di dalam tempoh yang munasabah.

 

Functions

  • Memproses permohonan tanah kerajaan,tanahmilik di bawah enakmen mineral
  • Memproses permohonan lesen pemindahan bahan mineral
  • Memproses permohonan tanah kerajaan untuk tujuan industri dan pertanian
  • Memproses permohonan pembangunan tanah milik untuk tujuan industri
  • Memproses permohonan kebenaran memindahmilik,mencagar dan memajak tanah-tanah industri
  • Memproses permorhonan bahan batuan (Pasir)
  • Memproses permohonan pembanguanan kebenaran pindahmilik tanah ladang

 

Sila klik pada gambarajah untuk paparan format PDF