Selamat Menyambut Hari Malaysia
Pada 16 September 2012
Dari Pentadbiran Tanah Negeri Perak