Mesyuarat Agung KESDAR Kali Ke -6
Kelas Sukan Dan Rekreasi (KESDAR), Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak
akan diadakan
Pada 1 Julai 2013 / Isnin bertempat di Dewan Serbaguna Aras 3, PTG

Antara agenda mesyuarat Agong kali ke 6 ialah seperti berikut;

2.1. Ucapan Pengerusi

2.2. Mengesahkan minit mesyuarat Agong Tahunan kali ke 5.

2.3. Pembentangan Laporan Setiausaha

2.4. Pembentangan Laporan Ketua-Ketua Biro.

2.5. Pembentangan dan Pengesahan Penyata Kewangan Kelab yang berakhir

31 Disember 2012.

2.6. Pembubaran Jawatankuasa Sesi 2011 / 2012.

2.7. Perlantikan Pengerusi Mesyuarat Agong kali ke 6.

2.8. Pemilihan Jawatankuasa Kelab Sesi 2013 / 2015

2.9. Pembentangan Usul-Usul daripada Ahli (Jika ada)

2.10 Ucapan Penangguhan.

Y.Bhg. Dato€™/Tuan/Puan dipelawa untuk mengemukakan sebarang usul secara bertulis untuk diperbincangkan dalam mesyuarat Agong dan seterusnya diluluskan dalam mesyuarat berkenaan. Usul-usul berkenaan hendaklah dikemukakan kepada Setiausaha tidak lewat daripada 28 Jun 2013. Kerjasama serta kehadiran Y.Bhg. Dato€™ / tuan / puan bagi menjayakan majlis Mesyuarat Agong kali ke 6 amat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.

€˜MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT€™