Aduan Kutipan Cukai Petak

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak (PTG Perak) telah memulakan kutipan Cukai Petak mulai tahun 2020. Walau bagaimanapun, pembayaran melalui atas talian (online) telah mewujudkan ralat di mana bayaran telah dikreditkan ke akaun Hakmilik Induk. Sehubungan itu, mohon kepada sesiapa yang belum mendapatkan resit rasmi untuk mengisi borang di bawah bagi penyelarasan semula cukai dan pengeluaran resit rasmi.

 

Sila klik ==> Borang Aduan Kutipan Cukai Petak

 

Terima kasih.