Informasi Sistem e-Tanah

 

15-Go-Live-Countdown-e-Tanah-Perak

15-Go-Live-Countdown-e-Tanah-Perak

15-Go-Live-Countdown-e-Tanah-Perak

9 Modul Teras

9 Modul Teras

9 Modul Teras

Anugerah Asean ICT 2018

Anugerah Asean ICT 2018

Anugerah Asean ICT 2018

Apakah Itu SPOC (Single Point Of Contact)

Apakah Itu SPOC (Single Point Of Contact)

Apakah Itu SPOC (Single Point Of Contact)

Ciri-ciri Keselamatan Sistem e-Tanah - Keselamatan Aplikasi

Ciri-ciri Keselamatan Sistem e-Tanah - Keselamatan Aplikasi

Ciri-ciri Keselamatan Sistem e-Tanah - Keselamatan Aplikasi

Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Keberkesanan

Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Keberkesanan

Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Keberkesanan

Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Kecekapan

Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Kecekapan

Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Kecekapan

Faedah dan Penambahbaikan kepada Orang Awam

Faedah dan Penambahbaikan kepada Orang Awam

Faedah dan Penambahbaikan kepada Orang Awam

Impak Positif Sistem e-Tanah - Ekonomi

Impak Positif Sistem e-Tanah - Ekonomi

Impak Positif Sistem e-Tanah - Ekonomi

Impak Positif Sistem e-Tanah - Hartanah

Impak Positif Sistem e-Tanah - Hartanah

Impak Positif Sistem e-Tanah - Hartanah

Impak Positif Sistem e-Tanah - Pentadbiran dan Pengurusan Hartanah

Impak Positif Sistem e-Tanah - Pentadbiran dan Pengurusan Hartanah

Impak Positif Sistem e-Tanah - Pentadbiran dan Pengurusan Hartanah

Latar Belakang Sistem e-Tanah

Latar Belakang Sistem e-Tanah

Latar Belakang Sistem e-Tanah

Objektif Sistem e-Tanah

Objektif Sistem e-Tanah

Objektif Sistem e-Tanah

Pelaksanaan Sistem e-Tanah Di PTG & PDT Negeri Perak

Pelaksanaan Sistem e-Tanah Di PTG & PDT Negeri Perak

Pelaksanaan Sistem e-Tanah Di PTG & PDT Negeri Perak

Portal Awam e-Tanah - Modul

Portal Awam e-Tanah - Modul

Portal Awam e-Tanah - Modul

Portal Awam e-Tanah - Pendaftaran Akaun Pengguna

Portal Awam e-Tanah - Pendaftaran Akaun Pengguna

Portal Awam e-Tanah - Pendaftaran Akaun Pengguna

Portal Awam e-Tanah - Pengurusan Wakil

Portal Awam e-Tanah - Pengurusan Wakil

Portal Awam e-Tanah - Pengurusan Wakil

Portal Awam e-Tanah - Permohonan Secara Atas Talian

Portal Awam e-Tanah - Permohonan Secara Atas Talian

Portal Awam e-Tanah - Permohonan Secara Atas Talian

Portal Awam e-Tanah - e-Bayaran

Portal Awam e-Tanah - e-Bayaran

Portal Awam e-Tanah - e-Bayaran

Portal Awam e-Tanah - e-Carian

Portal Awam e-Tanah - e-Carian

Portal Awam e-Tanah - e-Carian

Portal Awam e-Tanah - e-Semakan

Portal Awam e-Tanah - e-Semakan

Portal Awam e-Tanah - e-Semakan