Warta Kerajaan


Warta Kerajaan No. 2864
Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Tiga (3) Kawasan Skim Perumahan Di Kawasan Tasek, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2857
Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Perpustakaan Desa Di Wilayah RPT Chepor, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2856
Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Dewan Komuniti Di Wilayah Taman Bercham Jaya, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2853
Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Taman Kledang Emas, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2852
Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Medan Pengkalan Megah, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2712
Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Dewan Orang Ramai Di Wilayah Kampung Baru Jerlun, Mukim Sayung, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 2692
Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Rizab Khas Di Wilayah Changkat Kinding, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2691
Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Rizab Khas Kerajaan Di Wilayah Kampung Melayu, Sungai Rapat, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2694
Tarikh Kemaskini : 06 Disember 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Rizab Kawasan Lapang Di Wilayah Jalan Lahat, Bandar Ipoh (Selatan), Daerah Kinta

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen