Surat Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Bil.4/2018


Surat Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Bil.4/2018
Tarikh Kemaskini : 28 Ogos 2018
Tatacara Pengiraan Kadar Hasil Tanah


Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen