Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

tptg

Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Nama Agensi Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak
Alamat Agensi


:
Bangunan Sri Perak Darul Ridzuan,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.
Nama CIO :
Tuan Saidi Bin Haji Shaari
Jawatan
Timbalan Pengarah Tanah & Galian Negeri Perak (Pendaftaran)
No. Telefon :
05-209 5000 samb. 5171
No. Faks :
05-255 5442
Emel
 - [AT]perak.gov.my
     
Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
a.  Membantu Pengarah PTG dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Membangun dan menyelaraskan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT; dan
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PTG Perak.