Piagam Pelanggan Jabatan

 


PIAGAM PELANGGAN
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

 

Bil.
Jenis Perkhidmatan Jangka Masa
1. Memberi Maklumbalas Aduan Awam 3 Hari Bekerja
2. Penyelesaian Aduan Awam Biasa 7 Hari Bekerja
3. Memastikan semua pegawai dan kakitangan telah hadir berkursus selama 7 hari dalam setahun 7 hari setahun
4. Tempoh bayaran tuntutan bil-bil berkaitan urusan tanah dijelaskan dalam tempoh masa yang ditetapkan dari invois yang diterima 6 hari dari tarikh
invois diterima
5. Mengeluarkan resit sebagai akuterima bagi setiap urusan di kaunter 5 minit
(1 urusan)
6. Tempoh Permohonan Kebenaran Pindahmilik Kelulusan PTG 7 hari
7. Tempoh Permohonan Kebenaran Pindahmilik Kelulusan MB / PBN
14 hari
8. Tempoh Perserahan Siap 1 Hari bagi Pindahmilik Tanah (PMT), Suratcara (Tanpa PMT) & Borang 1 hari