Prestasi Piagam Pelanggan JabatanPRESTASI PIAGAM PELANGGAN
JULAI 2020 - DISEMBER 2020
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

 

Bil.
Jenis Perkhidmatan Jangka Masa Prestasi Piagam Pelanggan
1. Memberi Maklumbalas Aduan Awam 3 Hari Bekerja  100%
2. Penyelesaian Aduan Awam Biasa 7 Hari Bekerja  98%
3. Memastikan semua pegawai dan kakitangan telah hadir berkursus selama 7 hari dalam setahun 7 hari setahun  96%
4. Tempoh bayaran tuntutan bil-bil berkaitan urusan tanah dijelaskan dalam tempoh masa yang ditetapkan dari invois yang diterima 6 hari dari tarikh
invois diterima
 100%
5. Mengeluarkan resit sebagai akuterima bagi setiap urusan di kaunter 5 minit
(1 urusan)
 4.73 minit
6. Tempoh Permohonan Kebenaran Pindahmilik Kelulusan PTG 7 hari
 100%
7. Tempoh Permohonan Kebenaran Pindahmilik Kelulusan MB / PBN
14 hari  100%
8. Tempoh Perserahan Siap 1 Hari bagi Pindahmilik Tanah (PMT), Suratcara (Tanpa PMT) & Borang 1 hari  100%
**Pengemaskinian Prestasi Piagam Pelanggan Jabatan adalah secara berkala 6 bulan sekali.