Visi / Misi / Moto PTGVisi
Menjadikan Organisasi Pentadbiran Dan Pengurusan Tanah Yang Terbaik Dan Termoden Di Malaysia Menjelang 2020

Misi
Komited Untuk Mengurus Dan Mentadbir Urusan Tanah Bagi Memacu Pembangunan Negeri Yang Dinamik Dan Berdaya Saing Melalui Perkhidmatan Yang Berkualiti, Berintegriti Dan Efektif Untuk Kesejahteraan Rakyat

Motto
Cepat, Telus & Berintegriti