Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Encik Mohd Azam Bin Azimi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 Bahagian Hasil
Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 (KUP)
1 Mac 2019 Bahagian Hasil
Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 (Hakiki)
2. Encik Mohamed Ferdaus bin Mohamed Zahid

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak 1 Mac 2019 Unit Industri
3. Encik Azizul bin Mansur

Pembantu Tadbir (P/O) Gred W22

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (Peminjaman di Perak Amateur Football Association) 1 Mac 2019 Bahagian Khidmat Pengurusan

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -      

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -