Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Encik Shahrizal Amran Bin Kontak Pembantu Operasi Gred N16 Pejabat YAB Menteri Besar Perak 05 Jan 2021 Bahagian Hakmilik
(Secara pentadbiran di Bahagian Hasil)
2. Encik Mohammad Rafi Bin Che' Mat Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 Pejabat YAB Menteri Besar Perak 05 Jan 2021 Bahagian Perumahan
3. Encik Muhammad Haris Bin Zainal Abidin Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 Bahagian Khidmat Pengurusan 04 Jan 2021 Bahagian Industri
4. Encik Mohd Noorhaslan Bin Abd Hamid Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 Bahagian Khidmat Pengurusan (Pentadbiran) 04 Jan 2021 Bahagian Khidmat Pengurusan (Stor)

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -      

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -